12 de novembre de 2012

TRANSFORMADORS DE MENORCA (1). Sant Lluís.


  Centenars de transformadors elèctrics ens acompanyen  per tot el territori de Menorca, la seva finalitat poder perpetuar el cablejat elèctric aeri i oferir un punt de suport a tot aquell ocell que precisi d'uns instants de repòs.