30 de gener de 2013

TRANSFORMADORS DE MENORCA (6). Sant Climent.

Sant Climent, gener 2012.Transformador en el camí de Sa Forana, Sant Climent.