30 de març de 2013

FINESTRES DE MENORCA (15), Setmana Santa, Sant Lluís.Pas de la processó per la carrers de Sant Lluís, divendres 29 de març.