11 d’octubre de 2013

FINESTRES DE MENORCA (19). Plaça de la Miranda, Maó.

Plaça de la Miranda, Maó. Octubre 2013.
   
  El temps transita enfront de les nostres nostàlgiques mirades i a través de la finestra veiem la vida passar.