6 de desembre de 2013

LA PETJADA DE LA BOMBOLLA (VI) i la Constitució.

Casa desnonada a una familia menorquina.
Article 47 de la constitució espanyola:

"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. 


 La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics."