25 de maig de 2014

MOLTS PAPERS PER NO RES?

Col.legi electoral de Sant Lluís, 25 de maig 2014.
  
Com a la comèdia de Shakespeare, "Much adoe about nothing", els seus protagonistes afirmen coses que tothom sap que no senten o que saben que mai es faran realitat.