12 de novembre de 2015

LA PETJADA DE LA BOMBOLLA (VIII). Son Bou.

Son Bou, novembre 2015.
Filera de cases adossades abandonades. Construïdes a costat de la zona humida del Prat de Son Bou, o damunt?