27 de desembre de 2012

FINESTRES DE MENORCA (10), El refugi de la cosidora.Un petit refugi per cosir i mirar el port de Maó per la finestra.